Welkom!

Voeten: je staat er op en je loopt ermee. Toch ziet bijna niemand ze staan, terwijl 70% van de mensen met voetklachten te maken krijgt. Pas dan beseffen mensen dat deze 'onderdanen' een belangrijke functie vervullen in het dagelijks leven.

Podotherapeuten zijn paramedici. De podotherapeut is de hoogst opgeleide, en enige wettelijke erkende, specialist op het gebied van voet- en houdingsproblematiek. Zij dienen te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Podotherapeuten hebben een eigen AGB-code. De letters AGB staan voor Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners. Dit is een register waarin gegevens van alle officiële zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Podotherapie is sinds 1982 een wettelijk erkend en beschermd beroep (Wet Big, art 34). Alleen degene die de vierjarige HBO-opleiding voor Podotherapie met succes hebben afgesloten, mogen zich podotherapeut noemen.

Op deze site kunt u 24 uur per dag informatie krijgen over onder andere onze praktijk, behandelmethodes en nieuws. Verder krijgt u informatie over hoe u ons kunt bereiken voor afspraken en waar u ons kunt vinden.

Wat is podotherapie?  

AGB-code Zorgverlener: 26-000339
AGB-code Praktijk: 26-50209

Ga voor het beste schoenadvies naar www.schoenadviezen.nl

Podotherapie Boonacker is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten